Archív zmlúv

Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky

ZMLUVY od 1/2021

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ODCHYTE TÚLAVÝCH PSOV

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

ZMLUVA O DIELO 01/2020 JOP STAV PLUS, s.r.o.

ZMLUVA O NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

ZMLUVA O DIELO - zdravotná služba

ZMLUVA O DIELO č. 40 - STEAM Jozef Šaranko

Mandátna zmluva - FIROTECH, s.r.o.

Zmluva o dielo - rekonštrukcia oplotenia cintorína

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva e-dotácie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo -COSTRUO, spol. s r.o.

Nájomná zmluva č. 1/2016

Mandátna zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 271115- MST -1-2

Zmluva o dielo č. 271115 MST-1-1

Zmluva o dielo č. 220415-MST-2

Mandátna zmluva č. 1/08/2013

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 94587 08U01

Zmluva č. 94587 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho f

Dohoda č. 031/ §52/2013/ŠR

Zmluva o dlhodobom prenájme (zvonička)

Dohoda č. 176 / § 51/2012

Dohoda č. 089 / § 51/2012

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dohoda č. 015 / § 52/2012 NP V-2

Zmluva č. 79700 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho f

Zmluva o prenájme priestranstva obce Slovenské Kľačany

Dohoda č. 054/§52/2011 NP V-2

Zmluva o dielo č. O/018/11