Školstvo

Deti zo Slovenských Kľačian navštevujú Základnú školu s materskou školou v Dolnej Strehovej.