Kontakty

Toto webové sídlo www.slovenskeklacany.sk spravuje Obec Slovenské Kľačany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slovenské Kľačany

Adresa:
Obecný úrad Slovenské Kľačany 
Slovenské Kľačany 66
991 02 Dolná Strehová

IČO: 00649406

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš 
Región: Hontiansko-Novohradský
Počet obyvateľov: 168
Rozloha: 914ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1379

Všeobecné informácie: slovenskeklacany@zoznam.sk
Podateľňa: slovenskeklacany@zoznam.sk
Starosta: slovenskeklacany@zoznam.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: slovenskeklacany@zoznam.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 489 71 46, 0908 225 266

E-mail: slovenskeklacany@zoznam.sk

Kompetencie:
Obec Slovenské Kľačany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Slovenské Kľačany je zriadený na Miestnom úrade v Dolnej Strehovej.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk