Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.slovenskeklacany.sk spravuje Obec Slovenské Kľačany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slovenské Kľačany

Adresa:

Obecný úrad Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany 66
991 02 Dolná Strehová

IČO: 00649406

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš 
Región: Hontiansko-Novohradský
Počet obyvateľov: 168
Rozloha: 914 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1379

Všeobecné informácie: 
Podateľňa:  slovenskeklacany@zoznam.sk
Starosta:  slovenskeklacany@zoznam.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: 

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 489 71 460908 225 266
E-mail
Email: slovenskeklacany@zoznam.sk

Kompetencie:
Obec Slovenské Kľačany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Slovenské Kľačany je zriadený na Miestnom úrade v: Dolnej Strehovej