Slovenský iconEnglish icon

Kultúra

KĽAČANY NA SLOVENSKU  - Ako to všetko začalo...

Obcí s týmto názvom bolo na Slovensku jedenásť: Kľačany (pri Hlohovci), Kľačany -časť Urminiec, Kľačany - časť Pravenca, Kľačany - časť Trnavej Hory, Čierne Kľačany, Hronské Kľačany, Turčianske Kľačany, Liptovské Kľačany, Kapušianske Kľačany, Fiľakovské Kľačany, Slovenské Kľačany.

Rok 1993 je rokom obnovenej slovenskej štátnosti a vznikom samostatnej SR, 130-tym výročím založenia Matice slovenskej. Vtedajší aj terajší matičiar Dr. Stanislav Bajaník, čiernokľačiansky rodák, neúnavný propagátor rodnej obce so vtedajším starostom Petrom Horným a miestnym matičiarom Jozefom Švecom zavelili štart. Na otázku prečo a s akými pohnútkami nám "vyhlasovateľ" stretnutí a doterajší garant S. Bajaník odpovedal: "Boli to pre našu generáciu nesmierne historické chvíle. Pod tlakom času a možno aj únavy niektoré obecné stretnutia ochabovali. Obecné pochopenie vyústilo do novej tradície, dvojročných stretnutí, ktoré už nemožno- aspoň zatiaľ - zastaviť. Navyše naskytla sa cenná príležitosť prezentovať archeologický unikátny nález Čiernokľačiansku pyxidu, súčasť Klenotov dávnej minulosti Slovenska, ktorej také vedecké kapacity, ako Dr. Titus Kolník a Dr. A. Veliačik s AÚ SAV v Nitre priznali právo hlásiť sa k cyrilo-metodskej misii na Slovensku. Čo by to bolo za blázna, ktorý by sa takouto raritou nepochválil! A tak sa aj stalo. Stretli sme sa z takmer siedmych Kľačian a zrodila sa nerozlučná rodina."        

Občania týchto obcí sa spoznávajú navzájom. Oboznamujú sa s polohou a prostredím obcí, s ich architektúrou, históriou, folklórom, prostredníctvom čoho si samozrejme prehlbujú aj svoje znalosti z histórie, dejín, umenia a kultúrneho vývoja celej našej krajiny. Spoznajú však aj  skutočný život v jednotlivých obciach a v jednotlivých regiónoch na Slovensku v súčasnosti, nie však sprostredkované cez médiá, ale v skutočnosti.

Doteraz sa stretnutia uskutočnili:

  • 30.10.1993- Čierne Kľačany
  • 17.6.1995 - Hronské Kľačany
  • 28.6.1997 - Turčianske Kľačany
  • 10.7.1999 - Kľačany (pri Hlohovci)
  • 16.6.2001 - Liptovské Kľačany
  • 21.6.2003 - Slovenské Kľačany
  • 25.6.2005 - Čierne Kľačany
  • 23.6.2007 - Hronské Kľačany
  • 8.6.2013 - Čierne Kľačany
  • 5.7.2023 - Čierne Kľačany