Slovenský iconEnglish icon

Ochrana osobných údajov

ZODPOVEDNÁ  OSOBA

Kontaktné údaje do 31.8.2020:
Meno: Ing. Katarína Koštialová
Adresa: Prše 880/50, 992 01 Modrý Kameň
E-mailové spjenie: tnconsultancysk@gmail.com
Tel. kontakt: +421 911 667 049

Kontaktné údaje od 1.9.2020:
Meno: LC-Consulting, s.r.o. Igor Šustek
Sídlo: M.Rázusa 13, 984 01  Lučenec
E-mailové spojenie: sustek@dracik.eu
Tel. kontakt: +421 919 143 458