Ochrana osobných údajov

ZODPOVEDNÁ  OSOBA

Kontaktné údaje do 31.8.2020:

Meno : Ing. Katarína Koštialová

Adresa: Prše 880/50, 992 01  Modrý Kameň

E-mailové spjenie: tnconsultancysk@gmail.com

Tel. kontakt: +421 911 667 049

Kontaktné údaje od 1.9.2020:

Meno: LC-Consulting, s.r.o. Igor Šustek

Sídlo: M.Rázusa 13, 984 01  Lučenec

E-mailové spojenie: sustek@dracik.eu

Tel. kontakt: +421 919 143 458